Brez odpovedi

Neuspešno uveljavljanje s strani Univectra d.o.o. kateregakoli dela teh Pogojev Uporabe ne pomeni odpoved katerekoli pravice podjetja Univectra d.o.o., ne glede na pretekla ali prihodnja dejanja katerekoli osebe. Niti prejeta plačila s strani Univectra d.o.o., niti pooblastila katerekoli osebe na dejanja Univectra d.o.o. ne pomenijo odpoved kateregakoli dela teh Pogojev Uporabe. Samo specifična pisna odpoved, podpisana od predstavnika Univectra d.o.o. bo imela pravni učinek.