Toplotni varnostni ventil

Kako deluje in za kaj se uporablja

Toplotni varnostni ventil 12. 07. 2023 21:12:23 Univectra d.o.o. ExpertFlame

Kotli na trda goriva se lahko med delovanjem pregrejejo, najpogosteje zaradi izpada električne energije. Medtem ko v kotlu gori gorivo, se obtočna črpalka ustavi, temperatura ogrevalne vode v kotlu pa začne zelo hitro naraščati, ker se toplota ne odvaja iz kotla. To nevarnost lahko preprečite z vgradnjo varnostnega ventila, ki za svoje delovanje ne potrebuje električne energije.

Te male naprave se uporabljajo v ogrevalnih sistemih za praznjenje in/ali hlajenje vode v generatorju, ko so dosežene nevarne temperature, umerjene glede na model. To zagotavlja varnost sistema.

Toplotni varnostni ventili se pogosteje uporabljajo v kotlih na trda goriva. So aktivni, kar pomeni, da je njihova uporaba zagotovljena tudi, če je temperaturno občutljiv element, ki bi moral signalizirati aktiviranje ventila, poškodovan. Tudi v tem primeru se bo sistem aktiviral in zagotovil potrebno varnost.

Ventil deluje le, ko je dosežena določena temperatura, ki jo zazna občutljiv element, potopljen v kapljevino sistema. Element lahko premakne zaporko ventila, ki se odpre in omogoči iztok vode iz generatorja, v sistem pa priteče hladna voda, da se sistem ohladi.

Delovanje zapornice sproži električni preklopnik, ki lahko prekine dovod goriva v gorilnik ali sproži delovanje naprave za polnjenje. Ko je dosežena temperatura zapiranja, se ventil ponovno samodejno zapre.

Toplotni varnostni ventili so lahko nameščeni navpično ali vodoravno, vendar jih ni mogoče namestiti navzdol, da onesnaženje ne bi negativno vplivalo na njihovo delovanje.

Pri vgradnji ventilov je treba upoštevati smer pretoka in jo zaupati izkušenim in usposobljenim strokovnjakom, ki lahko izvedejo pravilno dimenzioniranje. Pomembno je, da je ventil nameščen čim bližje kotlu, tj. na njegovem vrhu ali na cevi v razdalji največ enega metra.

Share this post
Arhiv