Piroliza in biomasa

Kdaj ne potrebujemo kisika

Piroliza in biomasa 12. 07. 2023 20:53:50 Univectra d.o.o. ExpertFlame

Here is my lead

Piroliza, kot jo poznamo danes, je poseben termokemični proces, ki poteka v odsotnosti oksidacijskega dejavnika (v našem primeru kisika); gre za termokemično razgradnjo prisotnih materialov organske narave.

Piroliza lesa se aktivira z dovajanjem toplote materialu, ki ga je treba razgraditi, da se zagotovi potrebna sila za prekinitev nekaterih kemijskih vezi v kompleksnih molekulah, v našem primeru lesa, vendar to velja za vso biomaso, in da te postanejo manj kompleksne molekule.

Med procesom popolna odsotnost kisika zavira vse oksidacijske reakcije, ki bi privedle do oksidiranih spojin, kar je zadnji korak v verigi reakcij običajnega zgorevanja. V prisotnosti kisika nimamo pirolize, temveč tradicionalno zgorevanje.

Disociacijo bi lahko imenovali proces, vendar bi bilo reduktivno, če bi lahko opisali niz reakcij, ki potekajo med zapletenim potekom pirolize, saj so pravzaprav neprekinjen niz asociacij in disociacij.

Piroliza lesa se uporablja že od nekdaj, primer za to so peči za proizvodnjo oglja, v katerih je dejansko prisoten določen delež kisika, vendar tako majhen, da tradicionalno izgorevanje ni mogoče. V zadnjem času je piroliza našla uporabo v obratih za pridobivanje energije iz odpadkov, ki so primerni za obdelavo odpadkov, prednosti in slabosti te rešitve pa niso bile vedno predstavljene javnosti, vsaj ne v tolikšni meri, kot bi morale biti.

Kako deluje piroliza

Piroliza v napravah, ne glede na to, ali gre za domačo peč ali napravo za pridobivanje energije iz odpadkov, se izvaja z enakim konceptom delovanja.

Kot smo videli, proces poteka s kemijsko disociacijo in reasociacijo, kar nam omogoča, da z ustreznimi toplotnimi pogoji kompleksno molekulo razdrobimo na veliko enostavnejših delov.

Rezultat postopka je proizvodnja dveh različnih izdelkov: hlapnega in plinastega dela.

Hlapni del, ki se deli na:

 • Plinski del se imenuje pirolizni plin ali sintezni plin;
 • Tekoči del, ki nastane pri kondenzaciji hlapnih frakcij goriva (kreozotna voda itd.).

In nastala trdna frakcija, ki se običajno imenuje oglje; oglje sestavljajo ogljikovi ostanki organskih snovi, pepel, kovine, agregati itd.

Plinski del je sestavljen iz:

 • Vodik;
 • Metan;
 • Etilen;
 • Etan;
 • Ogljikovi oksidi;
 • Drugi manj pomembni plini.

V tekočem delu se končno pojavijo predvsem:

 • Smola;
 • Voda;
 • Različne organske snovi (pogosto sestavljene iz olj).

Ta članek seveda ni znanstvena razprava o pirolizi, temveč zgolj majhen pripomoček za razumevanje zapletenega pojava, zato se vsem vnaprej opravičujemo za morebitne izpuste ali netočnosti.

Share this post
Ključne besede
Arhiv